3AB ENERJİ

TEİAŞ - Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
380 kV BURSA SANAYİ TM - TÜRKİYE

3AB Enerji

380 kV BURSA SANAYİ TM - TÜRKİYE

İşveren (İdare) : TEİAŞ - Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

İşin Adı : Ototrafo-5 ve 380 kV Transferi İlavesi

İşin Yeri : Bursa - Türkiye

Proje Detayı : Ototrafo-5 ve 380 kV Transferi İlavesi ile 154 kV Ana Bara + Transfer Bara İletkenlerinin yenilenmesi


Tamamlanan projelerimizi görün.